บริษัทไทยเพอร์เฟคเบลท์แอนด์ คอนเวเยอ

ก่อตั้งโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านงานสายพาน
ทั้งงานขาย และงานบริการ สามารถตอบสนอง
ความต้องการ ของลูกค้าและเข้าใจลูกค้า เราพร้อม
ที่จะ้ให้การบริการรับใช้ด้วยความเต็มใจและจริงใจ

 


tpbconveyor@hotmail.com
tpbconveyor@gmail.com

02-9162245
085-3642642
Fax: 02-9162900


คุณทัศน์พล สุวรรณสวัสดิ์ (พล)
084-6546241 , 099-2549429
คุณกรีตาพันธ์ สุวรรณศรี (กรี)
098-2681956
Line ID: 0982681956

 

 

THAIPERFECTBELT AND CONVEYOR

 

Contact Information

02 906 2199

tpbconbeyor@hotmail.com

tpbconveyor@gmail.com

FAX : 02 906 2240

Contact form